آموزش نصب دزدگیر ماکسیما

 

مرحله اول :

ابتدا قاب زیر فرمان را باز می کنیم .

سمت راست زیر فرمان کیت کرم رنگ وجود دارد که دزدگیر فابریک ماکسیما است.

دو سوکت به این کیت متصل است که درون سوکت مشکی سیم قرمز خط سفید لادری منفی ۴ درب (البته سیم قرمز خط سفید ۲ تا میباشد که با تستر می توان تشخیص داد کدام یک لادری منفی است)، سیم زرد خط مشکی لادری کاپوت جلو، سیم بنفش خط زرد لادری صندوق عقب می باشد و ما می توانیم سیم های مرتبط دزدگیر را به این سیم ها وصل کنیم.

 

توجه !

با سوکت سفید کاری نداریم.

 

 

مرحله دوم :

 

برای قفل مرکزی باید برد دزدگیر فابریک باز شود . قاب بصورت کشویی باز میشود . سوکت ها را از برد جدا ننمایید . روی برد زیر سوکت سفید ۴ عدد نقطه ی لحیم کاری بطور منظم وجود دارد ، چند میلی متر بالاتر ۶ نقطه لحیم کاری دیگر دیده میشود که اگر با تستر به اولی از چپ منفی دهیم درب ها قفل میشود و به چهارمی که منفی دهیم درب ها همگی باز میشود. به این دو نقطه دو رشته سیم لحیم می کنیم و بیرون می آوریم تا به سیم های قفل مرکزی دزدگیر وصل کنیم.

 

توجه !

 مواظب باشید هنگام لحیم کاری سوکت ها را از برد جدا نکنید تا در سیستم دزدگیر ماشین خرابی ایجاد نشود .

 

 

مرحله سوم :

 

نحوه سیم بندی سیستم قفل مرکزی دزدگیر هم شبیه سیم بندی پژو ۴۰۵ میباشد یعنی سیم های زرد و زرد خط دار به منفی وصل می شوند و سیم های نارنجی و نارنجی خط دار چیده می شوند. سیم های سفید و سفید خط دار هم به سیم هایی که به برد دستگاه لحیم کردیم وصل می شوند.

 

 

مرحله چهارم :

 

یکی از ۱۰ نقطه لحیم کاری شده در کیت دزدگیر ماکسیما مربوط به صندوق پران می باشد که توسط تستر و دادن جریان منفی می توان آن را پیدا کرد . با توجه به اینکه خروجی اغلب دزدگیر ها مثبت است باید سیم صندوق پران دزدگیر را چنانچه مثبت باشد توسط رله و اگر منفی بود مستقیما به نقطه مورد نظر اتصال داد.

 

 

مرحله پنجم :

 

سمت راست فرمان یک شیلنگ قطور وجود دارد که با کاتر آن را باز می کنیم .

در داخل آن دسته سیم سبز خط مشکی و سبز خط زرد سیم های راهنما هستند.

سیم سبز قطور مثبت دایم بوده و به سیم قرمز دزدگیر وصل می شود . سیم سفید خط آبی سیم Acc ، سیم مشکی خط قرمز متوسط سیم IGN( برای دزدگیر های استارتی) ، سیم بنفش قطور پله دوم بخاری و کولر . سیم مشکی خط قرمز قطور سیم استارت (در ماشین های اتومات ) سیم آبی قطور استارت (در مدل دنده ای می باشد.

 

 

مرحله ششم :

 

برای رد کردن سیم آژیر به قسمت جلوی خودرو باید زیر خروجی سیم گاز ۵ سانتی متر پایین تر سمت چپ را با دریل سوراخ کنیم . سیم فشنگی روغن ( در دزدگیر های استارتی) در اولین سوکت سمت راست (سوکت قهوه ای) اولین سیم سمت راست ، سیم قهوه ای نازک می باشد.