آموزش نصب دزدگیر سمند

توجه !

سیم کشی سمند تا حدود زیادی شبیه به پژو ۴۰۵ می باشد .

مرحله اول

ابتدا قاب زیر فرمان را باز نموده و سیم مثبت دائم را به سیم قرمز روی سوکت مشکی وصل میکنیم .

سیم نارنجی روی سوکت طوسی را چیده و سیم های رله قطع کن را به طرفین آن می بندیم.

سیم acc را هم به همین سیم سمت سوئیچ می بندیم.

سیم مشکی بدنه را به یکی از اتصالات بدنه پیچ میکنیم .

سیم های راهنما را به کمک تستر یا اهم متر از سوکت سمت چپ فرمان بغل دسته راهنما مشخص نموده و سیم های راهنمای دزدگیر  را به این سیم ها متصل می کنیم.

مرحله دوم

سیم های قفل مرکزی دزدگیر سمند را شبیه کاری که در پژو کردیم به سیم های سبز و قرمز روی سوکت سیاہ رنگ که در زیر رکاب سمت راننده قرار دارد وصل می کنیم.

سیم لادری سمت راننده داخل رکاب قرار دارد ، سیم سبز رنگ که با تستر قابل شناسایی است.

سیم لادری منفی دزدگیر را به این سیم وصل نموده و برای اتصال دادن لادری سه درب دیگر سمند رکاب سمت شاگرد را در می آوریم در سوکت طوسی رنگ سیم زرد رنگ (با تستر امتحان شود) سیم لادری لحظه ای سه درب دیگر سمند می باشد سر یک رشته سیم را به سیم لادری لحظه ای وصل نموده و سر دیگر این سیم را به سیم لادری منفی دزدگیر وصل می کنیم به این صورت دزدگیر ما به سیم های لحظه ای درب ها وصل می شود و مشکل تداخل سیستم دزدگیر با سیستم تاخیری سمند حل می گردد.


ردیاب رایان جی پی اس