• کاربر عزیز و عضو محترم خانواده رایان : نام کاربری و کلمه عبور اپلیکیشن و پنل کاربری شما اطلاعات مهمی است که مربوط به حافظت از اطلاعات فردی شما و صیانت از امنیت خودروی شماست. لذا اعلام نام کاربری و کلمه عبور تنها پس از استعلام اطلاعات و احراز مالکیت دستگاه و خودرو امکان پذیر می باشد. واریز وجه : با توجه به اینکه استعلام اطلاعات زمانبر می باشد. برای بازیابی نام کاربری و رمز عبور هزینه این درخواست از شما دریافت می شود. مبلغ واریزی : ۵۰،۰۰۰ تومان شماره کارت : ۶۱۰۴-۳۳۷۳-۰۰۹۹-۲۶۶۴ شماره شبا: IR150120020000008459447108 تصویر فیش واریزی را در فرم زیر بارگذاری کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .