مدتی است دستگاه موقعیت خود را ارسال نمیکند ؟


با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید. چه پاسخی دریافت می کنید ؟

خط خاموش می باشد

۱_ خودرو در مکانی قرار دارد که سیم کارت آنتن دهی مناسبی ندارد (در پارکینگ ، تونل ، زیرگذر و...)

و یا

۲_    برق اصلی دستگاه قطعی دارد و درست وصل نشده است

خط در دسترس نمی باشد

۱_ خودرو در مکانی قرار دارد که سیم کارت آنتن دهی مناسبی ندارد (در پارکینگ ، تونل ، زیرگذر و...)

ویا 

۲_    برق اصلی دستگاه قطعی دارد و یا درست وصل نشده است

خط مشغول می باشد

شارژ سیم کارت داخل ردیاب را بررسی کنید

تماس وصل می شود

شارژ سیم کارت داخل ردیاب را بررسی کنید

بررسی شارژ سیم کارت داخل ردیاب

جهت بررسی شارژ سیم کارت داخل ردیاب، کد دستوری زیر را از طریق پیامک به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید 


سیم کارت ایرانسل 

USSD:*555*1*2#.رمز

سیم کارت همراه اول 

USSD:*140*11#.رمز

(رمز شش رقمی دستگاه ردیاب)

دقت داشته باشید اعداد و حروف به صورت انگلیسی و بزرگ نوشته شود

آیا پیامی از سمت ردیاب دریافت کردید؟

خط شارژ ندارد

خط داخل ردیاب را شارژ کنید 

یکی از روش های خرید شارژ شماره گیری کد زیر می باشد :

#شماره سیم کارت داخل ردیاب*۲*۷۳۳*

و سپس انتخاب مبلغ شارژ و تکمیل فرایند خرید

دریافت موقعیت بعد از شارژ سیم کارت داخل ردیاب ممکن است اندکی زمانبر باشد

لطفا صبور باشید 

اینترنت

اینترنت آزاد سیم کارت را فعال کنید

برای فعال سازی اینترنت کد دستوری زیر را از طریق پیامک به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید 


سیم کارت ایرانسل 

USSD:*555*3*4*1#.رمز

سیم کارت همراه اول 

USSD:*100*114#.رمز

(رمز شش رقمی دستگاه ردیاب)

دقت داشته باشید اعداد و حروف به صورت انگلیسی و بزرگ نوشته شود

ارتباط با سرور

 کد دستوری فعال سازی سرور را از طریق پیامک به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید 

 

USSD:SERVERON.رمز

(رمز شش رقمی دستگاه ردیاب)

دقت داشته باشید اعداد و حروف به صورت انگلیسی و بزرگ نوشته شود

ویا

از طریق اپلیکیشن ارتباط با سرور را بررسی کنید و در صورت غیر فعال بودن آن را فعال کنید

دریافت موقعیت به صورت پیامکی

دستور ارسال موقعیت را ، از طریق پیامک به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید .


GOOGLE.رمز

(رمز شش رقمی دستگاه ردیاب)

دقت داشته باشید اعداد و حروف به صورت انگلیسی و بزرگ نوشته شود

دریافت پاسخ این پیام ممکن است کمی زمانبر باشد

صبور باشید

آیا پیامی شامل لینک مختصات دستگاه روی نقشه دریافت کردید ؟

تنظیم مجدد دستگاه

دستگاه را ریست کنید 

این کار به چند روش قابل انجام می باشد :

۱_ اپلیکیشن موبایل رایان ، منوی تنظیمات ، گزینه ریست ، تایید

۲_ کد دستوری زیر را از طریق پیامک به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید 

RESET.رمز

(رمز شش رقمی دستگاه ردیاب)

دقت داشته باشید اعداد و حروف به صورت انگلیسی و بزرگ نوشته شود

۳_ ارسال دستور از طریق بلوتوث

آیا دستگاه با موفقیت ریست می شود ؟

پاسخ دریافت شده اطلاعات صحیحی در بر ندارد

 به دلیل انجام فرایند های قبل ممکن است دستگاه در حال دریافت اطلاعات باشد. لذا دقایقی بعد دوباره پیام دریافت موقعیت را ارسال کنید.

در صورتی که این بار نیز پیامی با محتوای Data is not valid دریافت کردید :

۱_ دستگاه در مکان سرپوشیده قرار دارد

۲_ دستگاه به درستی نصب نشده است

دستگاه با موفقیت ریست نشد

در صورتی که دستگاه با موفقیت تنظیم مجدد نمیشود (ریست) امکان دارد به یکی از دلایل زیر باشد :

۱_ رمز اشتباه است

۲_ ممکن است دستگاه با موفقیت ریست شده باشد اما شارژ نداشته باشد که پاسخ را ارسال کند

 در صورتی که خط شارژ دارد و رمز را صحیح وارد کرده اید ، دستور تنظیم مجدد سرور را ارسال کنید

ارسال IP

ابتدا IP دستگاه را از طریق مراحل زیر تنظیم کنید سپس به منوی قبلی بازگشته و دوباره دستگاه را ریست کنید

تنظیم IP :

۱_کد دستوری زیر را از طریق پیامک به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید 

IP:www.RayanAvl.ir,5050#.رمز 

(رمز شش رقمی دستگاه ردیاب)

دقت داشته باشید اعداد و حروف به صورت انگلیسی و بزرگ نوشته شود

۲_ به سایت شرکت مراجعه کنید و از طریق سامانه ردیابی رایان این کار را انجام دهیدپاسخی دریافت نشد

 به دلیل انجام فرایند های قبل ممکن است دستگاه در حال دریافت اطلاعات باشد. لذا دقایقی بعد دوباره پیام دریافت موقعیت را ارسال کنید.

در صورتی که این بار نیز پیامی دریافت نکردید

۱_ سیم کارت شارژ ندارد

۲_ مشکل از برق دستگاه می باشد

۳_ مشکل از آنتن GSM می باشد

X


ارسال

سوال شما با موفقیت ارسال شد