تماس با ما

شماره_حساب:۸۴۵۹۴۴۷۱۰۸        شماره_شبا:IR150120020000008459447108                 شماره_کارت:۷۰۳۷  ۸۵۵۲  ۳۳۷۵  ۶۱۰۴

حساب بانک ملت به نام شرکت توسعه فناوران ویدا رایان داده

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان رایان در میان بگذارید

و ما را در مسیر پیشرفت و خدمت رسانی هرچه بیشتر  به مصرف کنندگان و اعضای خانواده رایان یاری کنید .