آموزش نصب دزدگیر پراید

 

مرحله اول

 

سمت چپ راننده پشت جعبه فیوز پراید یک سوکت شیری رنگ وجود دارد.

در این سوکت دو سیم قرمز و سبز کلفت قرار دارد ،  چنانچه امتداد آنها را نگاه کنید به سمت بالا از شکاف بین ستون راننده و درب رد شده و به پمپ سمت راننده وصل می گردند.

حتما می دانید که پمپ پراید ۵ سیم دارد . شامل یک سوکت سه سیم و یک سوکت دو سیم است .

سیم های سبز و قرمز گفته شده به سوکت دو سیم پمپ درب راننده متصل می شوند موقعی که ما شستی درب راننده پراید را بالا یا پایین می بریم یک پالس مثبت در یکی از این سیم ها ایجاد شده و یونیت را تحریک می نماید (شبیه سیستم قفل مرکزی پژو ۲۰۶) .

 

توجه

سیستم قفل مرکزی پراید های جدید تولیدی شرکت سایپا (۱۳۱، ۱۳۲و ۱۱۱ ) بصورت تحریک مثبت می باشد.

 با توجه به مطالب گفته شده سیم های قفل مرکزی دزدگیر را وصل می نماییم.

 

 

مرحله دوم

 

ابتدا دو سیم زرد و زرد خط مشکی دزدگیر را به سیم قرمز یا مثبت دزدگیر وصل می کنیم.

سپس سیم های سبز و قرمز اشاره شده در بالا را از وسط جدا می کنیم و سیم نارنجی ونارنجی خط مشکی و سفید و سفید خط مشکی موجود بر روی دستگاه دزدگیر را باید با سیم های که جدا کردیم وصل بکنیم به طوری که سیم سفید را به سیم سبز سمت پمپ درب و سیم نارنجی را به سیم سبز سمت یونیت وصل می کنیم.

سیم سفید خط دار را به سیم قرمز سمت پمپ و سیم نارنجی خط دار را به سیم قرمز سمت یونیت وصل می کنیم.